Patches on plain weaves 5 (2018)

Patches on plain weaves 5 (2018)

various textiles
100x80 cm


Bertjan Pot *


Bertjan Pot (1975) is een ontwerper die bijna altijd start met de mogelijkheid van een materiaal of een productie techniek. Vaak is het een kleine vondst: een steek, een knoop of een andere manier om iets samen te brengen. Wanneer deze ingreep wordt herhaald, ontstaat een groter geheel, een ding. Dit principe, dat ook aan de basis staat van het maken van textiel, is steeds terug te vinden in zijn werk. Zelf zegt hij dat zijn houding vaak opportunistisch is. Het gaat om het beste te halen uit de gekozen materialen en productietechnieken. Uiteindelijk moet zijn resultaat meerwaarde hebben, iets wat meer is dan de optelsom van de losse materialen. Dingen met een functie verdienen de voorkeur, maar de laatste tijd kan het onderwerp dat wordt aangesneden steeds vaker beter gevat worden in een ding zonder direct praktisch nut.

* Bertjan Pot werkt als gastkunstenaar samen met de galerie.meer kunstenaars

ontvang onze nieuwsbrief